Datový typ datatype!

1. Úvodem

Datový typ datatype! representuje všechny platné předdefinované typy Redu.

Datatype! je člen typesetů immediate! a default!.

2. Vytvoření

Hodnoty typu datatype! jsou předdefinované a nelze je vytvořit.

3. Literálová skladba

Dle konvence je součástí názvu datového typu vykřičník, například: bitset!, string!, time!, word!

4. Konverze

Hodnotu typu datatype! lze konvertovat na jakýkoli typ typesetu any-word! a na datové typy issue! a refinement!.

>> to word! string!
== string!

>> to set-word! string!
== string!:

>> to lit-word! string!
== 'string!

>> to get-word! string!
== :string!

>> to issue! string!
== #string!

>> to refinement! string!
== /string!

5. Komparace

Pro datový typ datatype! nejsou žádné komparace podporovány.

6. Testování hodnot

K ověření, zda hodnota je typu datatype!, lze použít funkci datatype?.

>> datatype? datatype!
== true

Funkce type? vrací datový typ zadané hodnoty.

>> type? string!
== datatype!

7. Předdefinovaná slova

Slovo datatype! se vztahuje na všechny předdefinované datové typy. Výpis datových typů lze v konzole získat idiomem help datatype!.

7.1. Akce

copy

7.2. Funkce

to-get-word, to-issue, to-lit-word, to-refinement, to-set-word, to-word

7.3. Nativní funkce

as

results matching ""

    No results matching ""