Datový typ email!

1. Úvodem

Hodnoty typu email! umožňují přímé vyjádření emailových adres, např. foo@bar.net

Email! je člen typesetů any-string! a series!

2. Vytvoření

Hodnoty typu email! lze vytvořit s použitím literálové syntaxe nebo při runtime použitím konstruktoru make či konverzí to.

3. Literálová skladba

Jeden nebo více znaků, následovaných symbolem @, doplněným dalšími znaky.

Příklady

foo@bar.net
gregg@red-lang.org
g@

Neplatné znaky

% ( ) : "

4. Vytvoření při runtime

4.1. make

>> f: make email! "foo"
== foo

>> type? f
== email!

4.2. to

>> b: to email! 'bar
== bar

>> type? b
== email!

5. Path accessors

Přístupy k cestě poskytují vhodný způsob získání či zadání jména uživatele nebo hostitele v emailové adrese.

5.1. /user

>> e: me@me.net
== me@me.net

>> e/user
== "me"

>> e/user: "you"
== "you"

>> e
== you@me.net

5.2. /host

>> e/host
== "me.net"

>> e/host: "red-lang.org"
== "red-lang.org"

>> e
== you@red-lang.org

6. Komparace

Lze použít všechny komparátory: =, ==, <>, >, <, >=, <=, =?. Navíc jsou podporováy také funkce min a max.

7. Testování hodnot

K ověření typu hodnoty slouží funkce email?.

>> email? foo@bar.net
== true

Datový typ dané hodnoty vrací funkce type?.

>> type? foo@bar.net
== email!

8. Předdefinovaná slova

8.1. Funkce

email?, suffix?, to-email

results matching ""

    No results matching ""