Datový typ mail!

1. Úvodem

Hodnoty typu email! umožňují přímé vyjádření emailových adres, např. foo@bar.net

Email! je člen těchto typesetů: any-string!, series!

2. Vytvoření

Hodnoty typu email! lze vytvořit s použitím literálové syntaxe nebo při runtime použitím konstruktoru make nebo konverzí to.

>> f: make email! "foo"
== foo

>> type? f
== email!
>> b: to email! 'bar
== bar

>> type? b
== email!

3. Literáová skladba

Je tvořena jedním nebo více znaky, následovanými symbolem @, doplněným žádným nebo více znaky.

Neplatné znaky: % ( ) : "

4. Komparace

Lze použít všechny komparátory: =, ==, <>, >, <, >=, <=, =?. Navíc jsou podporováy také funkce min a max.

5. Testování hodnot

K ověření typu hodnoty slouží funkce email?.

>> email? foo@bar.net
== true

Datový typ dané hodnoty vrací funkce type?.

>> type? foo@bar.net
== email!

6. Předdefinovaná slova

6.1. Funkce

email?, suffix?, to-email

results matching ""

    No results matching ""