Datový typ error!

1. Úvodem

Hodnoty error! reprezentují specielní hodnoty entity object!, používané při výskytu chyby. Hodnoty typu error! obsahují pevný počet slov (polí), definovaných v system/standard/error.

SYSTEM/STANDARD/ERROR je kontejner typu object! s těmito slovy a hodnotami:
   code  none!     none
   type  none!     none
   id   none!     none
   arg1  none!     none
   arg2  none!     none
   arg3  none!     none
   near  none!     none
   where none!     none
   stack none!     none

Typ error! je člen typesetů any-object! a default! Jeho hodnoty lze vytvořit při běhu programu funkcí make nebo cause-error.

2. Vytvoření při běhu programu

<error>   ::= make error! <error-spec>
<error-spec> ::= <integer> | <block> | <string>
 • Make

  Je-li zadaným argumentem funkce make hodnota typu integer!, je error vyhledán podle pole code. Chybové hlášení (error message) bude sestaveno z hodnoty string! prvního pole id v seznamu jmen id.

  SYSTEM/CATALOG/ERRORS/MATH je hodnota typu `object!` s následujícími slovy a hodnotami:
     code     integer!   400
     type     string!    "Math Error"
     zero-divide string!    "attempt to divide by zero"
     overflow   string!    "math or number overflow"
     positive   string!    "positive number required"
  
  >> make error! 400
  *** Math Error: attempt to divide by zero  ; id is the word zero-divide
  *** Where: ???

  Přístup ke zbývajícím chybovým hlášení se vytvoří inkrementálně zvětšenou hodnotou typu code.

  >> make error! 401
  *** Math Error: math or number overflow
  *** Where: ???
  
  >> make error! 402
  *** Math Error: positive number required
  *** Where: ???

  Přístup k neexistující pozici rezultuje v chybě "value out of range".

  >> make error! 403
  *** Script Error: value out of range: 403
  *** Where: make
  *** Stack:

  Je-li argumentem zadaným funkci make hodota typu block!, musí tento blok obsahovat dvě slova, vážící se k polím type a id.

  Je-li argumentem zadaným funkci make hodnota typu object!, musí být požadovaná pole typu type a id. Volitelná pole jsou arg1, arg2, arg3, near, where a stack.

  Použijte následující slova pro hodnotu typu type v chybném objektu.: throw,note, syntax, script, math, access, user, internal

  Identifikaci dostupných typů chyb lze získat zadáním help system/catalog/errors/<error-type> do konzoly Redu, kde <error-type> je jedno z výše uvedených slov.

  >> help system/catalog/errors/throw
  SYSTEM/CATALOG/ERRORS/THROW je hodnota typu `object!` s následujícími slovy a hodnotami:
     code    integer!   0
     type    string!    "Throw Error"
     break    string!    "no loop to break"
     return   string!    "return or exit not in function"
     throw    block!    length: 2 ["no catch for throw:" :arg1]
     continue  string!    "no loop to continue"
     while-cond string!    {BREAK/CONTINUE cannot be used in WHILE condition block}

  Použití bloku se dvěmi slovy:

  >> make error! [throw type]  ; type is the word throw, id is the word type
  *** Throw Error: Throw Error
  *** Where: ???
  
  >> make error! [throw break]  ; type is the word throw, id is the word break
  *** Throw Error: no loop to break
  *** Where: ???
  
  >> make error! [throw while-cond]  ; type is the word throw, id is the word while-cond
  *** Throw Error: BREAK/CONTINUE cannot be used in WHILE condition block
  *** Where: ???

  Použití těla objektu:

  >> make error! [type: throw Id: throw arg1: "foo"]
  *** Throw Error: no catch for throw: "foo"
  *** Where: throw
  *** Stack:
  >> make error! [type: 'script id: 'move-bad arg1: "foo" arg2: "bar" where: 'somewhere?]
  *** Script Error: Cannot MOVE elements from "foo" to "bar"
  *** Where: somewhere?

  Použití hodnoty string!:

  Je-li argumentem funkce make hodnota typu string! value, typem chyby bude User Error.

>> foo: make error! "oops"
*** User Error: "oops"
*** Where: ???
 • Cause-error

  Funkce cause-error volá make error! s type, id a blokem hodnot pro arg1, arg2 a arg3. Neobsahuje-li chybové hlášení žádné hodnoty arg, dosadí se prázdný blok.

  >> cause-error 'throw 'break []
  *** Throw Error: no loop to break
  *** Where: do
  *** Stack: cause-error

  Hodnoty argumentů ve bloku jsou redukovány.

  >> cause-error 'syntax 'missing ['foo 'bar]
  *** Syntax Error: missing foo at bar
  *** Where: do
  *** Stack: cause-error
  
  >> cause-error 'syntax 'missing ["foo" "bar"]
  *** Syntax Error: missing "foo" at "bar"
  *** Where: do
  *** Stack: cause-error

3. Testování hodnot

Použijte error? k ověření, zda je hodnota typu error!.

>> error? foo
== true

Použijte type? ke zjištění datového typu zadané hodnoty.

>> type? foo
== error!

4. Předdefinovaná slova

4.1. Actions

put, select

4.2. Functions

attempt, cause-error

4.3. Natives

in, try

results matching ""

  No results matching ""