Datový typ event!

1. Úvodem

Hodnoty typu event! jsou objekty, které reprezentují externí aktivity (piškotů).

Datový typ event! je členem typesetů default! a external!.

2. Vytvoření

Hodnoty typu event! nemají literálovou formu a nelze je vytvořit konstruktorem make či konverzí to. Jsou čerpány z operačního systému a jsou to vpodstatě hodnoty jen pro čtení.

See View documentation for more information on events.

3. Testování hodnot

Idiomem event? ověříme, zda je hodnota typu event!.

4. Předdefinovaná slova

4.1. Funkce

event?

results matching ""

    No results matching ""