Datový typ file!

1. Úvod

Hodnoty typu file! reprezentují názvy souborů nebo adresářů a cest.

File! je členem těchto typesetů: any-string!, series!

2. Vytvoření

Hodoty typu file! lze vytvořit literálovou syntaxi nebo při runtime s použitím konstruktoru make nebo konverzí to.

>> %file-literal
== %file-literal
>> make file! 'foo
== %foo

>> make file! "bar"
== %bar

>> make file! [a long file name]
== %alongfilename
>> to file! "foo"
== %foo

>> to file! [foo bar baz]
== %foobarbaz

3. Literálová skladba

Znak procenta % následovaný jedním nebo více znaky (nikoliv whitespace) nebo žádným či více znaky uzavřenými v uvozovkách " ". 'Whitespace characters' musí být předznamenány slovem %<hex>, pokud nejsou uzavřeny v " ".

%foo

%foo%20bar

%"foo bar baz"

4. Komparace

Lze použít všechny komparátory: =, ==, <>, >, <, >=, <=, =?. Navíc jsou podporováy také funkce min a max.

5. Testování hodnot

Use file? to check if a value is of the file! datatype.

>> file? %foo
== true

Datový typ dané hodnoty lze zjistit funkcí type?.

>> type? %bar
== file!

6. Předdefinovaná slova

6.1. Akce

delete, modify, query, read, write

6.2. Funkce

cd, change-dir, clean-path, dir?, dirize, do-file, do-thru, exists-thru?, file?, flip-exe-flag, list-dir, load, load-thru, make-dir, normalize-dir, path-thru, read-thru, request-dir, request-file, save, split-path, suffix?, to-file, to-red-file

6.3. Natives

browse, call, checksum, dehex

results matching ""

    No results matching ""