Datový typ float!

1. Úvodem

Hodnoty typu`float!` jsou 64-bitové pozitivní a negativní čísla, která obsahují desetinnou čárku.

Mají rozsah od -1.7E+308 do +1.7E+308.

Při přetečení vracejí #INF.

>> 1.8E+308
== 1.#INF

>> -1.8E+308
== -1.#INF

Dělení 0.0 číslem 0.0 rezultuje v 1.#NaN

2. Literálová skladba

Žádná nebo více číslic, následovaných tečkou, následovanou žádnou nebo více číslicemi. Pořadí číslic s desetinnou tečkou nebo čárkou.

123.4

123,4

Místo desetinné tečky lze použít desetinnou čárku.

123,4

Note

A formed value will normalize a decimal comma to a decimal point as the decimal mark.

Znak + nebo - bezprostředně před první číslicí označuje pozitivní nebo negativní hodnotu typu float!.

+123.4

-123.4

Předcházející nuly jsou ignorovány.

>> +00123.4
== 123.4

Jednoduchý apostrof ' se používá jako místní oddělovač hodnot u dlouhých čísel a může se použít kdekoli po první číslici.

>> 60'000'123.4
== 60000123.4

Jednoduchý apostrof ' bezprostředně před nabo za desetinnou tečkou vyvolá chybové hlášení.

>> 60'000'123'.4
*** Syntax Error: invalid integer! at "60'000'123'.4"
*** Where: do
*** Stack: load

3. Komparace

Pro hodnotu typu float! lze použít všechny komparátory: =, ==, <>, >, <, >=, <=, =?. Navíc jsou podporovány funkce min a max.

4. Konverze

Hodnotu float lze při runtime konvertovat na integer! nebo string! s použitím akce to.

Note
Při konverzi float na integer jsou odvrženy všechny číslice za desetinnou čárkou. Žádné zaokrouhlení se neprovádí.
>> to integer! 123.4
== 123

>> to string! 123.4
== "123.4"

Jsou-li ve výrazu kombinovány typy float! a integer!, je výsledek typu float!.

>> 123.4 * 42
== 5182.8

5. Testování hodnot

K ověření, zda hodnota je typu float! použijeme funkci float?.

>> float? 123.4
== true

Funkce type? vrací datový typ zadané hodnoty.

>> type? 123.4
== float!

results matching ""

    No results matching ""