Datový typ function!

1. Úvodem

Hodnotami typu function! jsou uživatelsky definované funkce.

Typ function! je členem typesetů any-function! a default!

2. Vytvoření

Uživatelské funkce se vytvářejí za běhu programu pomocí make nebo s použitím func, has, does či function.

 • Skladba BNF:

  <function>   ::= make function! [<function-spec> <function-body>] |
            func <function-spec> <function-body> |
            has [<argument>*] <function-body> |
  					does <function-body> |
  					function <function-spec> <function-body>
  
  <function-spec> ::= [<docstring>° <argument-spec> <return-spec>°]
  
  <docstring>   ::= <string>
  
  <argument-spec> ::= <argument>* <optional-arguments>*
  
  <argument>   ::= <argument-name> <argument-doc>° |
            <argument-name> [<typeset-element>*] <argument-doc>°
  
  <argument-name> ::= <word-literal> | '<word-literal> | :<word-literal>
  
  <argument-doc> ::= <string>
  
  <optional-arguments> ::= <function-refinement> <argument-doc>° <argument>*
  
  <function-refinement> ::= /<word-literal>
  
  <return-spec>  ::= return: [<typeset-element>*] <return-doc>°
  
  <return-doc>  ::= <string>
  
  <function-body> ::= <block>

Příklady

 • Make

  >> double: make function! [[n [number!]] [n * 2]]
  == func [n [number!]][n * 2]
 • Func je ekvivalentní k make function!.

  >> double: func [n [number!]][n * 2]
  == func [n [number!]][n * 2]

  Slova za volitelným upřesněním (refinement) /local budou považována za lokální pro tělo funkce.

 • Has je ekvivalentní k func s upřeněním /local.

  >> fourty-two: has [value][value: 42 print value]
  == func [/local value][value: 42 print value]
 • Does je ekvivalentní k func bez argumentů.

  >> h: does [print "Hi"]
  == func [][print "Hi"]
 • Function je ekvivalentní k func avšak všechny hodnoty typu set-word! a slova foreach, remove-each a repeat budou považována za lokální v těle funkce.

  >> double: function [n [number!]][val: "Result is" print [val n * 2]]
  == func [n [number!] /local val][val: "Result is" print [val n * 2]]
  
  >> double 9
  Result is 18

  Slovo val zůstává pro funkci lokální a není dostupné ze základního kontextu system/words.

  >> val
  *** Script Error: val has no value
  *** Where: catch
  *** Stack:

  Slova za volitelným upřesněním /extern jsou dostupná ze základního kontextu system/words.

  >> double: function [n [number!] /extern val][val: "Result is" print [val n * 2]
  == func [n [number!]][val: "Result is" print [val n * 2]]
  
  >> double 9
  Result is 18
  
  >> val
  == "Result is"

3. Konverze

Pro hodnoty typu function! nejsou podporovány žádné koverze.

4. Komparace

Hodnoty funkce lze porovnávat z hlediska stejnosti a rovnosti pomocí dotazů same?, ==, equal?, strict-equal?, not-equal?, <>.

5. Testování hodnot

K ověření zda zda posuzovaná hodnota je typu function! použijeme dotaz function?.

>> function? :double
== true

Typ hodnoty zjistíme dotazem type?.

>> type? :double
== function!

6. Předdefinovaná slova

Výpis předdefinovaných hodnot typu function! lze získat příkazem help function! v konzole.

results matching ""

  No results matching ""