Datový typ get-word!

1. Úvodem

Hodnota typu get-word! vrací nevyhodnocené slovo z kontextu, ve kterém je vázané.

Get-word! je člen následujících typesetů: any-word!, all-word!, immediate!

2. Vytvoření

Hodnoty get-word! mohou být vytvořeny použitím literálové syntaxe nebo při runtimu konverzí to z těchto datových typů: char!, logic!, string!, datatype!, issue!, refinement! a lit-word!.

>> to get-word! #"X"
== :X

>> to get-word! true
== :true

>> to get-word! "Hello"
== :Hello

>> to get-word! float!
== :float!

>> to get-word! #A42
== :A42

>> to get-word! /only
== :only

>> to get-word! 'foo
== :foo

3. Literálová skladba

Dvojtečka :, následovaná jedním nebo více znaky sady Unicode, včetně interpunkčních znaků ze sady ASCII: ! & ' * + - . < = > ? _ | ~`

Nepovolené jsou řídící znaky, znaky pro mezery a tyto interpunkční znaky ze sady ASCII: / \ ^ , [ ] ( ) { } " # $ % @ : ;

Hodnota typu get-word! nemůže začínat číslem.

4. Postup při vyhodnocení

  • Vyhledat kontext, v němž se slovo nachází.

  • Vrátit hodnotu, na níž je v tomto kontextu odkazováno.

    • Je-li hodnota typem z typesetu any-function!, nevolat funkci ale vrátit literálovou hodnotu funkce.

5. Testování hodnot

Použijeme funkci get-word? pro ověření, zda je hodnota typu get-word!.

>> get-word? first [:foo 'bar baz]
== true

Datový typ dané hodnoty zjistíme funkcí type?.

>> type? first [:foo 'bar baz]
== get-word!

6. Předdefinovaná slova

6.1. Funkce

to-get-word

results matching ""

    No results matching ""