Datový typ handle!

1. Úvodem

Hodnoty handle! reprezentují opaktní celá čísla při interakci s operačním systémem.

Handle! je člen typesetů default! a immediate!

2. Vytvoření

Hodnoty handle! nelze uživatelsky vytvořit. Používají se při komunikaci s operačním systémem a mohou být reprezentovány pouze slovy, jež jsou argumenty funkcí, ošetřujících tuto komunikaci.

3. Testování hodnot

Idiomem handle? ověříme, zda je hodnota typu handle!.

4. Předdefinovaná slova

4.1. Funkce

handle?

results matching ""

    No results matching ""