Datový typ handle!

1. Úvodem

Hodnoty typu handle! reprezentují nesrozumitelná (opaque) celá čísla, použitá pro interakci s operačním systémem.

Handle! je člen těchto typesetů: default!, immediate!

2. Vytvoření

Hodnoty typu handle! se používají p?i komunikaci s operačním systémem a mohou byt reprezentovány pouze slovy, které jsou argumenty funkcí, jež tuto komunikaci ošetřují.

3. Testování hodnot

Použijeme funkci handle? pro ověření, zda je hodnota typu handle!.

4. Předdefinovaná slova

4.1. Funkce

handle?

results matching ""

    No results matching ""