Datový typ integer!

1. Úvodem

Hodnoty typu`integer!` jsou 32-bitová pozitivní a negativní čísla bez desetinné čárky.

Při přetečení nekonvertuje integer! automaticky na float!.

Typ integer je členem těchto typesetů: immediate!, number! a scalar.

2. Literálová skladba

Sekvence číslic bez desetinné čárky.

1234

Znak + nebo - bezprostředně před první číslicí označuje pozitivní nebo negativní hodnotu celého čísla.

-1234

+1234

Předcházející nuly jsou ignorovány.

>> +001234
== 1234

Jednoduchý apostrof ' se používá jako místní oddělovač hodnot u dlouhých čísel a může být použit kdekoliv po první číslici.

60'000'000

Apostrof ' za poslední číslicí vyvolá chybové hlášení:

>> 60'000'000'

*** Syntax Error: invalid ...

3. Komparace

Pro hodnotu typu integer! lze být použít všechny komparátory: =, ==, <>, >, <, >=, <=, =?. Navíc jsou podporovány funkce min a max.

4. Konverze

Hodnotu integer lze za běhu programu konvertovat na float! nebo string! s použitím akce to.

>> to float! 42
== 42.0

>> to string! 42
== "42"

Je-li ve výrazu kombinován integer! a float!, je výsledkem float!.

>> 42 * 42.0
== 1764.0

5. Testování hodnot

K ověření, zda hodnota je typu integer! použijeme funkci integer?.

>> integer? 42
== true

Funkce type? vrací datový typ zadané hodnoty.

>> type? 42
== integer!

results matching ""

    No results matching ""