Datový typ issue!

1. Úvodem

Hodnoty typu issue! (emise) se používají k prezentování hashtagů, klíčových slov a identifikátorů (např. indexů u řad), to jest entit, které neobsahují mezery.

Typ issue! je součástí typové sady all-word!.

2. Vytvoření

Hodnoty typu issue! lze vytvořit s použitím literálové syntaxe nebo za běhu programu použitím konverze to.

>> to issue! "123.42-xxx"
== #123.42-xxx

>> to issue! #"R"
== #R

3. Literálová skladba

Znak #, následovný sekvencí alfanumerických znaků. Hodnoty typu issue! končí mezerou, středníkem nebo deliminátorem, označujícím začátek nové hodnoty (např. [ začátek bloku).

#555-555-5555

#CODE`1.2.3—​42-8

#ABC-123-xyx

4. Komparace

Pro hodnotu typu issue! lze použít všechny komparátory: =, ==, <>, <, ⇐, >, >=, =?.

5. Testování hodnot

K ověření, zda hodnota je typu issue! použijeme funkci issue?.

>> issue? #ABC-123-xyx
== true

>> my-word: #X11'xyz
== #X11'xyz

>> issue? my-word
== true

Funkce type? vrací datový typ zadané hodnoty.

>> type? #ABC-123-xyx
== issue!

>> type? my-word
== issue!

6. Předdefinovaná slova

6.1. Funkce

hex-to-rgb, issue?, to-issue

6.2. Nativa

to-hex

results matching ""

    No results matching ""