Datový typ lit-word!

1. Úvodem

Hodnota typu lit-word! je nevyhodnocená hodnota typu word!. Sama o sobě je literálovou hodnotou.

Hodnota lit-word! se při vyhodnocení přemění na typ word!, jako např. při zadání do prostředí Red REPL.

Lit-word! je členem těchto typesetů: any-word!, all-word!, immediate!

2. Vytvoření

Hodnoty lit-word! lze vytvořit literálovou syntaxí nebo při runtime použitím konverze to z datových typů: char!, logic!, string!, datatype!, issue! a refinement!.

>> 'test
== test

>> type? 'test
== word!
>> to lit-word! #"X"
== 'X

>> to lit-word! true
== 'true

>> to lit-word! "Hello"
== 'Hello

>> to lit-word! float!
== 'float!

>> to lit-word! #A42
== 'A42

>> to lit-word! /only
== 'only

3. Literálová skladba

Literálové slovo začíná apostrofem ', následovaným jedním čí více znaky sady Unicode, včetně interpunkčních znaků ze sady ASCII: ! & ' * + - . < = > ? _ | ~`

Nepovolené jsou řídící znaky, znaky pro mezery a interpunkční znaky ze sady ASCII: / \ ^ , [ ] ( ) { } " # $ % @ : ;

Hodnota lit-word! nemůže začínat číslem.

4. Komparace

Na typ lit-word! lze aplikovat všechny komparátory: =, ==, <>, >, <, >=, ⇐, =?.

5. Testování hodnot

K ověření, zda je hodnota typu lit-word! použijeme funkci lit-word? .

>> lit-word? first ['foo bar baz]
== true

Funkce type? Vrací typ zadané hodnoty.

>> type? first ['foo bar baz]
== lit-word!

6. Předdefinovaná slova

6.1. Funkce

to-lit-word

results matching ""

    No results matching ""