Datový typ logic!

1. Úvodem

Datový typ logic! reprezentuje booleovské hodnoty true a false.

Logic! je členem typesetu immediate!

2. Vytvoření

Hodnoty typu logic! lze vytvořit literálovou syntaxí nebo při runtime konstruktorem make nebo konverzí to.

Příkaz to logic! konvertuje na true všechny hodnoty kromě false a none.

>> to logic! 'hi
== true

>> to logic! 123
== true

>> to logic! none
== false

>> to logic! false
== false

3. Literálová skladba

Předdefinovaná slova true a false nebo serializovaná skladba:

true
== true
#[true]
== true

#[false]
== false

4. Testování hodnot

Funkce logic? ověří, zda je hodnota tyu logic!.

>> logic? on
== true

Funkce type? vrací typ zadané hodnoty

>> type? false
== logic!

5. Předdefinovaná slova

true, yes, on

false, no, off

5.1. Funkce

to-logic

results matching ""

    No results matching ""