Datový typ logic!

1. Úvodem

Datový typ logic! reprezentuje booleovské hodnoty true a false.

Logic! je členem typesetu immediate!

2. Vytvoření

Hodnoty typu logic! lze vytvořit literálovou syntaxí nebo při runtime konstruktorem make nebo konverzí to.

Příkaz to logic! konvertuje na true všechny hodnoty kromě false a none.

>> to logic! 'hi
== true

>> to logic! 5
== true

>> to logic! < -5 | 0 | on | yes >
== true

>> to logic! none
== false

>> to logic! < off | no >
== false
Poznámka
Pro podporu booleovské logiky lze hodnoty true a false vytvořit z 1 a 0 s použitím make.
>> make logic! 1
== true

>> make logic! 0
== false

>> make integer! true
== 1

>> make integer! false
== 0

3. Literálová skladba

Předdefinovaná slova true a false nebo serializovaná skladba:

true
== true
#[true]
== true

#[false]
== false

4. Testování hodnot

Funkce logic? ověří, zda je hodnota tyu logic!.

>> logic? on
== true

Funkce type? vrací typ zadané hodnoty

>> type? false
== logic!

5. Předdefinovaná slova

true, yes, on

false, no, off

5.1. Funkce

to-logic

results matching ""

    No results matching ""