Datový typ none!

1. Úvodem

None! reprezentuje hodnotu, která nepatří k žádnému jinému datovému typu. Je to entita, analogická k nil nebo nothing v jiných programovacích jazycích.

None! je člen typesetu immediate!

2. Vytvoření

Hodnoty none! mohou být vytvořeny literálovou syntaxí nebo při runtimu konstruktorem make či konverzí to. `` >> make none! 'x == none

>> to none! 42 == none `` == Literálová skladba

Lze použít přímo předdefinované slovo none nebo serializovanou skladbu:

#[none]

3. Testování hodnot

Funkce none? ověří, zda je hodnota typu none!.

>> none? 1
== false

>> none? true
== false

>> none? none
== true

Funkce type? vrací datový typ zadané hodnoty.

>> type? none
== none!

4. Předdefinovaná slova

4.1. Funkce

to-none

results matching ""

    No results matching ""