Datový typ none!

1. Úvodem

Datový typ none! reprezentuje hodnotu, která nepatří k žádnému jinému datovému typu. Je to entita, analogická k nil nebo nothing v jiných programovacích jazycích.

None! je člen typesetu immediate!

2. Vytvoření

Hodnoty none! mohou být vytvořeny literálovou syntaxí nebo při runtimu konstruktorem make či konverzí to.

>> make none! 'x
== none

>> to none! 42
== none

3. Literálová skladba

Lze použít přímo předdefinované slovo none nebo serializovanou skladbu:

#[none]

4. Testování hodnot

Funkce none? ověří, zda je hodnota typu none!.

>> none? 1
== false

>> none? true
== false

>> none? none
== true

Funkce type? vrací datový typ zadané hodnoty.

>> type? none
== none!

5. Předdefinovaná slova

5.1. Funkce

to-none

results matching ""

    No results matching ""