Datový typ percent!

1. Úvodem

Hodnoty typu percent! reprezentují hodnoty typu float!, vyjádřené jako procenta.

Typ percent! je člen těchto typesetů: number!, scalar!

2. Vytvoření

Hodnoty typu percent! lze vytvořit s použitím literálové syntaxe nebo při běhu programu konstruktorem make nebo konverzí to.

>> 100%
== 100%

>> 12.2%
== 12.2%

>> .76%
== 0.76%
>> make percent! 1
== 100%

>> make percent! .1
== 10%

>> make percent! .01
== 1%
>> to percent! 1
== 100%

>> to percent! .1
== 10%

>> to percent! .01
== 1%

3. Literálová skladba

<percent-literal> ::= <integer-literal>% | <float-literal>%

4. Komparace

Na hodnoty typu percent! lze aplikovat všechny komparační operátory: =, ==, <>, >, <, >=, <=, =?. Navíc jsou podporovány funkce min a max.

5. Testování hodnot

Použijte percent? k ověření, zda je hodnota typu percent!.

>> percent? 42%
== true

Použijte type? ke zjištění datového typu zadané hodnoty.

>> type? 42%
== percent!

6. Předdefinovaná slova

6.1. Functions

percent?, to-percent

results matching ""

    No results matching ""