Datový typ set-word!

1. Úvodem

Typ set-word! nastavuje odkaz na hodnotu.

Je-li použit mimo hodnoty typu object! či map!, set-word nastaví odkaz v aktuálním kontextu na hodnotu výrazu, který následuje za set-word.

foo: 2 * 21

Set-word! je člen těchto typesetů: any-word!, all-word!, immediate!

2. Vytvoření

Hodnty set-word! lze vytvořit literálovou syntaxí nebo při runtime konverzí to z datových typů: char!, logic!, string!, datatype!, issue!, refinement! a lit-word!.

>> to set-word! #"X"
== X:

>> to set-word! true
== true:

>> to set-word! "Hello"
== Hello:

>> to set-word! float!
== float!:

>> to set-word! #A42
== A42:

>> to set-word! /only
== only:

>> to set-word! 'foo
== foo:

3. Literálová skladba

Jeden či více znaků z celé sady Unicode, včetně interpunkčních znaků ze sady ASCII: ! & ' * + - . < = > ? _ | ~, to vše doplněné dvojtečkou :.

Neplatné jsou řídící znaky, znaky mezer a interpunkční znaky ze sady ASCII: / \ ^ , [ ] ( ) { } " # $ % @ : ;

Hodnota set-word! nemůže začínat číslem.

4. Testování hodnot

Funkcí set-word? ověříme, zda je hodnota typu set-word!.

>> set-word? first [foo: 'bar baz]
== true

Funkce type? vrací datový typ dané hodnoty.

>> type? first [foo: 'bar baz]
== set-word!

5. Předdefinovaná slova

5.1. Funkce

to-set-word

results matching ""

    No results matching ""