Datový typ tag!

1. Úvodem

Hodnoty tag! reprezentují tagy a elementy značkovacího (markup) jazyka.

Typ tag! je subtyp typesetů any-string! a series!

2. Vytvoření

Hodnoty typu tag! lze vytvořit literálovou syntaxí nebo při runtime použitím konstruktoru make a konverzí to.

>> make tag! "foo"
== <foo>
>> to tag! 'bar
== <bar>

3. Literálová skladba

Jeden či více znaků uvnitř < lomených závorek >.

Na první pozici za úvodní závorkou (<) nemohou být znaky <, >, = nebo mezera.

>> <<foo>
*** Script Error: < operator is missing an argument
*** Where: catch
*** Stack:

>> <>foo>
*** Script Error: <> operator is missing an argument
*** Where: catch
*** Stack:

>> <=foo>
*** Syntax Error: invalid value at "<=foo>"
*** Where: do
*** Stack: load

>> < foo>
*** Script Error: < operator is missing an argument
*** Where: catch
*** Stack:

Znak < je povolen až za první pozicí.

>> type? <f<oo>
== tag!
Poznámka
It is possible to create tag! values using make that are not affected by current lexer limitations.
>> make tag! " foo"
== < foo>

>> make tag! "<foo"
== <<foo>

>> make tag! ">foo"
== <>foo>

>> make tag! "=foo"
== <=foo>

>> make tag! " foo"
== < foo>

4. Komparace

Na typ tag! lze aplikovat všechny komparátory: =, ==, <>, >, <, >=, <=, =?. Navíc jsou podporovány funkce min`a `max.

5. Testování hodnot

Funkcí tag? lze ověřit, zda je daná hodnota typu tag!.

>> tag? <foo>
== true

Funkce type? vrací datový typ dané hodnoty.

>> type? <foo>
== tag!

6. Předdefinovaná slova

6.1. Funkce

tag?, to-tag

results matching ""

    No results matching ""