Datový type typeset!

1. Úvodem

Datový typ typeset! reprezentuje sadu či kolekci předdefinovaných hodnot typu datatype!.

Typeset! je členem typesetů default! a immediate!

2. Vytvoření

Hodnoty typu typeset! lze vytvořit konstruktorem make nebo konverzí to.

3. Literálová skladba

Dle konvence tvoří název datového typu spojení slova s vykřičníkem.

Například: any-list!, number!, series!

3.1. Vytvoření za běhu programu

<typeset>         ::= make typeset! [<typeset-element>*]
<typeset-element> ::= <typeset-name> | <datatype-name>

Příkady

>> number!: make typeset! [integer! float! percent!]
== make typeset! [integer! float! percent!]

>> collection!: make typeset! [block! paren! map!]
== make typeset! [block! paren! map!]

>> to typeset! [integer! float! percent!]
== make typeset! [integer! float! percent!]

Prázdné typesety jsou přípustné.

>> empty!: make typeset! []
== make typeset! []

4. Konverze

Hodnotu typu typeset! lze konvertovat na libovolný typ typesetu any-list!

>> to block! number!
== [integer! float! percent!]

>> to paren! number!
== (integer! float! percent!)

>> to hash! number!
== make hash! [integer! float! percent!]

5. Komparace

Pro typeset! nejsou komparace podporovány.

6. Operace s datovými sadami (množinami)

S hodnotami typu typeset! lze provádět tyto množinové operace:

difference, exclude, intersect, union

7. Testování hodnot

K ověření typu typeset! se používá funkce typeset?.

>> typeset? number!
== true

Funkce type? vrací datový typ zadané hodnoty.

>> type? number!
== typeset!

8. Předdefinovaná slova

8.1. Akce

and~, complement, find, or~, xor~

8.2. Funkce

to-typeset

8.3. Nativní funkce

difference, exclude, intersect, union

8.4. Operátory

and, or, xor

results matching ""

    No results matching ""