Datový typ unset!

1. Úvodem

Hodnota typu unset! reprezentuje nepoužitelnou hodnotu.

2. Vytvoření

Hodnoty typu unset! lze vytvořit za běhu programu konstruktorem make nebo konverzí to.

make unset! <any-thing>

to unset! <any-thing>

3. Literálová skladba

Pro unset! literálová skladba neexistuje. Je výsledkem vyhodnocení (), do [], print nebo get/any <word> když <word> nebyl zadán.

4. Testování hodnot

K ověření, zda hodnota je typu unset! použijeme funkci unset?.

>> unset? 1
== false

>> unset? ()
== true

>> unset? unset 'x
== true

Funkce type? vrací datový typ zadané hodnoty.

>> type? unset 'x
== unset!

5. Předdefinovaná slova

5.1. Funkce

to-unset

5.2. Nativní funkce (native!)

unset

results matching ""

    No results matching ""