Typesety

1. Úvodem

Typesety jsou sady hodnot typu datatype!, uložených v kompaktní řadě (array) bitů (max 96 bitů), umožňujících podporu vysokorychlostní kontroly typů při runtime.

Datové typy v typesetu mohou mít společné rysy nebo chování ale není to podmínkou. Typeset lze vytvořit v závislosti na kriteriích, vyhovujících potřebám uživatele.

Viz: typeset!

2. Aktuálně existující typesesty:

2.1. all-word!

2.2. any-block!

2.3. any-function!

2.4. any-list!

2.5. any-object!

2.6. any-path!

2.7. any-string!

2.9. any-word!

2.11. external!

2.13. internal!

2.14. number!

2.15. scalar!

2.16. series!

 • make typeset! [block! paren! string! file! url! path! lit-path! set-path! get-path! vector! hash! binary! tag! email! image!]

  Slovo series má v prostředí jazyka Red dva významy. Jednak to je (s vykřičníkem) označení typesetu (viz výše), jednak to je (bez vykřičníku) označení druhu objektu. Řada (series) je v Redu definována jako sekvence prvků, jež má počáteční pozici, která může být posunována z první pozice (head) k poslední pozici (tail). Počátek prázdné řady je na poslední pozici (tail). Jednotlivé pozice jsou označeny pořadovým číslem - indexem.

  >> a: "hello"
  == "hello"
  
  >> b: next a
  == "ello"
  
  >> index? a
  == 1
  
  >> index? b
  == 2
  
  >> same? a b
  == false
  
  >> same? a head b
  == true
  
  >> append a " world"
  == "hello world"
  
  >> b
  == "ello world"

results matching ""

  No results matching ""