Typesety

Úvodem

Typesety reprezentují sady neboli kolekce hodnot typu datatype!.

Aktuálně existující typesesty:

all-word!

any-block!

any-function!

any-list!

any-object!

any-path!

any-string!

any-word!

external!

internal!

scalar!

results matching ""

    No results matching ""